Cijfers grafische branche oktober in Duitsland verslechterd

Het ondernemingsklimaat in de Duitse drukkerij- en media-industrie is in oktober 2022 verder verslechterd. De door de Duitse federatie van drukkerijen en media berekende index voor het ondernemingsklimaat, daalde met een voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 0,8 procent ten opzichte van de vorige maand. De index stond op 82,0 punten, ongeveer 19,4 procent onder het niveau van een jaar eerder.

2022 Duitsland Bvdm

Volgens de bvdm hebben de gemengde ordersituatie, en de daarmee gepaard gaande daling van de bezet-
tingsgraad, de bedrijven in oktober in de problemen gebracht, terwijl de bedrijfsvooruitzichten “overwegend pessimistisch blijven door de onzekerheden van de economische ontwikkeling en het niveau en de voor-
spelbaarheid van de toekomstige energieprijzen.”

Bedrijfssituatie slechter dan vorige maand

In oktober oordeelden besluitvormers bij drukkerijen en mediabedrijven, die door het Ifo-instituut werden ondervraagd, dat hun huidige bedrijfssituatie slechter was dan in de voorgaande maand. Hun verwachtingen voor de bedrijfsontwikkeling in de komende zes maanden zijn echter enigszins gestegen en zijn dus minder pessimistisch dan in de vorige maand. In het algemeen zijn de waarden voor het ondernemingsklimaat echter licht gedaald. De kenmerken van de huidige en verwachte bedrijfssituatie bepalen de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat, dat een goede leidende indicator is voor de productieontwikkeling van de drukkerij- en media-industrie.

Na een licht herstel in september verloor de seizoensgecorrigeerde index voor de bedrijfssituatie in oktober ongeveer 3,5% op maandbasis. De index stond op 92,0 punten, hetzelfde niveau als in augustus 2022, en verloor ongeveer 10 procent op jaarbasis. Voor de cumulatieve gemiddelde waarden van 2022 kan echter nog steeds een jaarlijkse stijging van 4,9 procent worden waargenomen. Vooral bedrijven in de print- en media-industrie hebben last van de aanhoudend hoge productiebeperkingen: 90 procent van alle ondervraagde bedrijfsleiders klaagt over productiebeperkingen. De grootste belemmeringen zijn een gebrek aan orders (53%), een tekort aan geschoolde werknemers (49%) en een tekort aan materialen (48%).

Met name het gebrek aan orders wordt een steeds groter probleem tegen de achtergrond van het huidige gespannen economische klimaat. Hoewel de gemiddelde orderportefeuille op jaarbasis slechts licht daalde van 2,3 maanden naar 2,0 maanden, daalde de bezettingsgraad ten opzichte van oktober 2021 van gemiddeld
85,5 procent naar 79,9 procent. Bovendien meldde slechts ongeveer 12,7 procent van de ondervraagde bedrijven, dat hun productieactiviteit in oktober onlangs was toegenomen. Ongeveer 33,9 procent van de deelnemers registreerde een daling van de productieontwikkeling. Het saldo was dus duidelijk negatief.

De verwachtingen van bedrijven in de print- en media-industrie blijven beïnvloed door de ontwikkelingen op de inkoopmarkten en in de algemene economie. De onzekerheid en de grote volatiliteit van de elektriciteits- en gasprijzen, alsmede de aanhoudend hoge drukpapierprijzen, houden de verwachtingen van het bedrijfsleven op een laag peil. Bovendien lopen de energieleveringscontracten van veel bedrijven aan het eind van het jaar af. Het valt dan ook te verwachten dat de hoge kosten de bedrijfssituatie in toenemende mate zullen beïnvloeden. Door het gebrek aan duidelijkheid over de concrete uitvoering van de prijsremmen voor gas en elektriciteit, is er ook slechts een beperkte berekenbaarheid, hetgeen een verzwarend effect heeft op de planningshorizon van de bedrijven.

De algemene vooruitzichten waren echter iets minder pessimistisch dan in september. De index van de bedrijfsverwachtingen steeg in oktober met ongeveer 2,1 procent ten opzichte van september. Met 73,2 punten ligt het ook 27,9 procent onder het niveau van vorig jaar. Dit betekent dat ongeveer 59,7 procent van de respondenten in de print- en media-industrie verwacht dat de bedrijfssituatie de komende zes maanden verder zal verslechteren.

Bron: print.de

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK