Vierde ronde cao boekte vooruitgang

Deze week zijn werkgevers en de vakbonden elkaar op veel punten genaderd in het overleg over de Grafimedia cao. Voor wat betreft het loon bleek de kloof te groot.

Cao Onderhandelingen 2021 2022

Reinier de Koning: “Het was een zeer productieve dag. We hebben constructief met de vakbonden gewerkt, in goede harmonie, en hebben over bijna alle onderwerpen overeenstemming weten te bereiken.”

Daadwerkelijke stappen gezet in vierde cao-ronde.

Loon

Tijdens het overleg op 14 december boden werkgevers bij een looptijd van twee jaar een loonsverhoging van 1% in het eerste en 2% in het tweede jaar. Ook spraken zij uit dat de door de vakbonden gewenste automatische prijs-compensatie (APC) geen begaanbare weg is. De vakbonden reageerden hierop met een tegenbod van twee keer een loonsverhoging van 3,75% met een bodem van 75 cent per uur in het eerste jaar en 77 cent per uur in het tweede jaar.

“Ik heb begrip voor wat de vakbonden vragen, maar het huishoudboekje van bedrijven staat ernstig onder druk. Dat is ook de reden dat werkgevers dit loonbod van in totaal 3% voor een looptijd van twee jaar hebben gedaan’, aldus Reinier de Koning.

Vandaag constateerden de cao-partijen dan ook dat de kloof hiertussen dusdanig groot is dat hier op dit moment geen akkoord over kan worden bereikt. Zowel de vakbonden als de werkgevers zullen hun achterban gaan informeren.

Bijeenkomst

KVGO-leden worden binnenkort uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op 13 januari, vanaf 14.00 uur. Dan zullen ook de punten aan bod komen waarover werkgevers en vakbonden het in principe eens zijn geworden.

Bron: KVGO website

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK