Resultaten enquête Arbo RI&E en Arbocatalogus Grafimedia

In het voorjaar van 2022 is er in opdracht van de sociale partners binnen de Grafimedia een enquête uitgevoerd onder de geregistreerde Arbo RI&E gebruikers. (Partnerbijdrage)

Arbo Grafimedia

Het doel hiervan was, te weten te komen of deze Arbo RI&E-tool inhoudelijk en functioneel compleet is en aansluit bij de behoeften van de gebruikers in de sector. Daarnaast om een beeld te krijgen van de ervaringen met de informatiewebsites over de Arbocatalogus Grafimedia.

De huidige Arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Grafimedia-tool is inmiddels alweer anderhalf jaar ‘actief’. Het hebben van een up-to-date Arbo RI&E is een wettelijke verplichting, en gelukkig zijn veel bedrijven hier dan ook volop mee bezig. Dat is belangrijk, omdat het hebben van een actuele RI&E leidt tot een gezonde en veilige werkomgeving en vaak een prettigere werksfeer. De Arbocatalogus Grafimedia (het ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector) is online te raadplegen via diverse websites en de Arbo RI&E tool. 

Beknopte resultaten: een dikke 7

De respons op de enquête was met 93 respondenten zo’n 20%. De belangrijkste resultaten van de enquête: 

  • De website arbografimedia.nl scoort op gebruiksvriendelijkheid een 7 of hoger. 
  • De Arbo catalogus themaboekjes worden door de meeste respondenten als zeer nuttig ervaren. 
  • De Arbo RI&E tool scoort een 7 of hoger op gebruiksvriendelijkheid. 
  • Twee-derde van de respondenten is bekend met de Arbo Helpdesk en beoordeelt de bereikbaarheid en deskundigheid van de helpdeskmedewerkers met een dikke 7. 
  • De module om de stoffenadministratie in kaart te brengen, het Plan van Aanpak en de rapportages worden als meest nuttig ervaren door de gebruikers. 

Waar liggen de verbeterpunten?

Voor de website Arbografimedia zien gebruikers graag meer voorbeelden uit de praktijk en meer informatie over nieuwe technieken en actuele vraagstukken. Binnen de Arbo RI&E tool worden vooral praktische verbeteringen voorgesteld, zoals de mogelijkheid om antwoorden te kunnen kopiëren naar vergelijkbare afdelingen en werkplekken, en het toevoegen van open tekstvelden voor eventuele eigen opmerkingen. Het toevoegen van links (verwijzingen) naar relevante (Arbo)wetgeving is ook genoemd als verbeterpunt. 

Klankbordgroep Arbo

Naar aanleiding van de uitgevoerde enquête en de resultaten, is inmiddels met een beperkte groep van gebruikers verder gepraat over de verbeterpunten en (on)mogelijkheden. Zij zullen blijven meedenken bij de bestaande insteek van de Arbo RI&E, en suggesties ter verbetering kunnen aandragen vanuit de gebruikers-
kant. In opdracht van de sociale partners (Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia) heeft het Dienstencentrum deze klankbordgroep opgezet en de rol van facilitator op zich genomen. 

Mocht u interesse hebben in de meer uitgebreidere enquêteresultaten, mail dan naar: info@arbografimedia.nl

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK