Jaarlijkse bijeenkomst PEFC Nederland

Op donderdagmiddag 1 november om 14.00 uur is de jaarlijkse bijeenkomst van PEFC Nederland in Driebergen.

De boscertificering in Nederland bevindt zich op een plateau. Ongeveer de helft van het Nederlandse bos is gecertificeerd, en dat is al jarenlang hetzelfde. Wereldwijd blijft het areaal gecertificeerd bos ook al enige tijd rond de 10% steken. Ook het aantal bedrijven in Nederland dat PEFC- en/of FSC Chain of Custody gecertificeerd is, blijft ongeveer gelijk. Het aantal Nederlandse certificaten is in internationaal perspectief hoog; beide systemen hebben ongeveer 10% van het totaal aantal Chain of Custody certificaten in handen. Bovendien staat de Nederlandse markt bekend als koploper als het gaat om het aandeel gecertificeerd hout in de keten. In het kader van de klimaatdiscussies zal een toenemend beroep worden gedaan op duurzaam bosbeheer en op het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Daarom is groei van het duurzaam beheerde areaal bos, en groei van het aandeel duurzaam geproduceerd hout meer dan ooit noodzakelijk. Stilstand bij de twee wereldwijd opererende boscertificaten is daarom achteruitgang.

Nu is de vraag: wat moet er gedaan worden om het aantal gecertificeerde bedrijven en het areaal gecertificeerd bos weer op te vijzelen en de trend omhoog weer in te zetten?

pefcDe middag zal worden afgetrapt door Jaap Kuper en Rino Jans. Op dit moment loopt er een zeer interessant debat rond duurzaam bosbeheer in Nederland. Jaap Kuper, oud rentmeester van Kroondomein het Loo, schreef er in dagblad Trouw een artikel over. Hij gaat in discussie hierover met Rino Jans, voormalig directeur/bestuurder van Bosgroep Midden Nederland. Moeten we met boscertificering in Nederland naar een natuur volgens bosbeheersysteem gaan? Wat voor gevolgen zal dat hebben op de drie P’s?

Vervolgens houdt Fred Kistenkas, universitair docent, Leerstoelgroep Bestuurskunde en Wageningen Environmental Research, en welbekend onderzoeker in het bosrecht, een presentatie over de rol van certificering in relatie tot de huidige boswetgeving. Certificering kan in zijn visie de dalende trend in het bosrecht weer omhoog stuwen, het lost problemen op voor de provincies en het verstevigt en verduidelijkt wetgeving voor bosbouwers.

pefcTen slotte gaan directeur van FSC Nederland, Liesbeth Gort en de voorzitter van PEFC Nederland, Maarten Willemen in gesprek over de toekomst van certificering in een land waarin al zoveel bedrijven gecertificeerd zijn. Ze gaan met elkaar in discussie over hoe het aantal gecertificeerde bedrijven en boseigenaren weer een boost te geven, zonder op duurzaamheidscriteria in te boeten, zodat die 10% wereldwijd gecertificeerd areaal weer omhoog kan.

Ben je geïnteresseerd in het bijwonen van de jaarbijeenkomst?

Aanmelden kan via e-mail of telefonisch 030 693 0040 tot en met 24 oktober a.s.

 

Jolanda van Drie

Bedrijfsjournalist, freelance redacteur voor Blokboek en Printmedianieuws en communicatie- en marketingmanager bij IT bedrijf Prindustry (Haarlem).

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK