Werkgevers stemmen in met onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 2022-2024

Op 17 februari vond de digitale KVGO-ledenvergadering plaats over de nieuwe cao. Unaniem stemden de ledenraadsleden in met het onderhandelingsresultaat. Aangezien de vakbondsleden ook positief waren, is het daarmee definitief. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

• Integraal overgenomen van website KVGO.

Belangrijkste afspraken

De cao bevat meerdere nieuwe afspraken. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Looptijd: van 1 januari 2022 tot 1 april 2024 (27 maanden).
  • Loonsverhoging: in vijf stappen wordt het loon met in totaal 6,5% verhoogd. De eerste verhoging bedraagt 1% per 1 mei aanstaande.
  • RVU: de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia wordt verlengd van 31 december 2023 naar
    31 december 2025.
  • Aanvullend geboorteverlof: een aanvulling op de UWV-uitkering, die 70% bedraagt, tot 80% van het loon.
  • Geen overwerkverplichting voor 60-plussers.

Zie voor een overzicht met alle afspraken: Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 1 januari 2022
tot 1 april 2024.

Het vervolg

Cao Onderhandelingen 2021 2022

Nu de cao door de achterbannen van zowel werkgevers als de vakbonden is goedgekeurd, wordt de nieuwe tekst ingediend bij het Ministerie van SZW. Vanaf dat moment is sprake van een zogenoemde verenigings-cao, die van toepassing is op de bedrijven die zijn aangesloten bij het KVGO: hun werknemers vallen dan onder de cao. Ook zullen we, zoals gebruikelijk, algemeen verbindend verklaring (AVV) gaan aanvragen. Met AVV geldt de cao ook voor de andere bedrijven in de sector en hun werknemers.

De nieuwe tekst wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op de website grafimediacao.nl. Tevens publiceren we een boekje. Op de KVGO Personeelswijzer komt aanvullende informatie en uitleg te staan.

Peter Luit

Peter Luit schrijft graag over innovaties in de gehele crossmediale bedrijfskolom. Echter altijd met een knipoog naar print.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK