NU.nl meest populaire nieuwssite

Met een bereik van 7 miljoen gebruikers is en blijft NU.nl belangrijkste online nieuwsplatform in ons land. De top-4 bestaat verder achtereenvolgens uit: NOS.nl, AD.nl (beiden een bereik van 6 miljoen) en
DeTelegraaf.nl (bereik 5 miljoen). De cijfers over september zijn afkomstig van SVDJ, dat zich baseert op metingen van Vinex.
De smartphone is het belangrijkste medium, dat consumenten voor online nieuws hanteren. Daarna volgt op enige afstand de desktop/laptop en op de derde plaats de tablet.
De nieuwsmerken hebben overigens niet het grootste bereik. Google, Facebook en YouTube scoren veel hoger, bijna het dubbele, qua bereik. Met deze online merken meegerekend komt NU.nl qua bereik slechts op een 8e plaats. Ook Google Maps, bol.com, Whatsapp en Marktplaats worden vaker bezocht dan de meest populaire nieuwssite.

Bron: svdj.nl

Arthur Lubbers

Arthur Lubbers, freelance journalist/tekstschrijver, schrijft zowel commerciële teksten als journalistieke artikelen, voor print en online. De liefde voor grafimedia en communicatie is sinds zijn tijd als vakredacteur bij Uitgeverij Compres nooit meer verdwenen, zo blijkt uit zijn blogs, tweets en artikelen. Ook te vinden op www.arthurlubbers.nl.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK