Meer zzp’ers in de creatieve sector

Er lijkt weinig toekomstperspectief voor jongeren die willen instromen in de creatieve sector. Dat geldt niet voor grafische technici in opleiding. Zij hebben relatief goede arbeidsmarktperspectieven. Automatisering en robotisering zullen het werk in de grafische industrie nog efficiënter maken.

Dat blijkt uit trendonderzoek van GOC`, in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Arbeidsmarktperspectieven
Eén op de tien jongeren in Nederland volgde vorig jaar een creatieve mbo- of hbo-opleiding, terwijl de creatieve sector slechts goed is voor 3,3% van de werkgelegenheid. Een groot deel van de huidige studenten zal dan ook aangewezen zijn op een toekomst als zzp’er, met veel concurrentie en een inkomen dat blijvend onder druk staat.

Soft skills
Wie aan de slag wil of actief wil blijven in de creatieve sector, heeft anno 2017 niet alleen meer vaktechnische kennis nodig. Door automatisering en robotisering verdwijnen naar verwachting ook in de komende jaren nog veel banen in de sector. Het gaat daarbij met name om laaggekwalificeerde functies, zoals in- en uitvoerwerk bij machines en transport- en expeditiewerkzaamheden. Tegelijkertijd neemt de scheiding tussen leidinggevende, coördinerende en uitvoerende functies af en ontstaan steeds meer operatorfuncties. Daarvoor zijn soft skills van groot belang. Het gaat daarbij om competenties als probleemoplossend en analytisch vermogen, samenwerken, flexibiliteit en leerbereidheid. Ook voor andere grafische beroepen geldt, dat het belang toeneemt om procesmatig te kunnen samenwerken.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de grafische sector neemt nog steeds af. Eind vorig jaar telde de grafimediasector – drukkerijen, prepressbedrijven en nabewerkingsbedrijven – nog 3.190 bedrijven. Samen waren die bedrijven goed voor 17.958 banen.
De werkgelegenheid in de creatieve sector groeide vorig jaar met 3,1% procent. Eind 2016 werkten er 275.415 mensen in de sector. Van kunstenaars tot drukkers, van architecten tot journalisten en van game-ontwikkelaars tot reclamemakers. De groei van de werkgelegenheid komt volledig voor rekening van zzp’ers. Inmiddels werkt 59% van de professionals in de creatieve industrie voor zichzelf.

Innovaties
Als het gaat om innovaties ziet GOC een tweedeling in de sector. In de grafische industrie vindt vooral automatisering en robotisering plaats om nog efficiënter te kunnen werken. Grote doorbraken in druktechnieken, zoals rechtstreeks aangestuurde digitale printsystemen, worden pas op de middellange termijn verwacht.
Andere trends die GOC signaleert, zijn de opkomst van augmented reality en het inzetten van big data voor gepersonaliseerde marketing en communicatiesystemen.

Het rapport Trends 2017 is hier te downloaden.

Bron: GOC

Lees ook: Grafische bedrijven profiteren van herstel

 

Arthur Lubbers

Arthur Lubbers, freelance journalist/tekstschrijver, schrijft zowel commerciële teksten als journalistieke artikelen, voor print en online. De liefde voor grafimedia en communicatie is sinds zijn tijd als vakredacteur bij Uitgeverij Compres nooit meer verdwenen, zo blijkt uit zijn blogs, tweets en artikelen. Ook te vinden op www.arthurlubbers.nl.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK