Overzicht branche subsidies door Dienstencentrum

In onze sector zijn er op dit moment diverse subsidies beschikbaar. Welke subsidies zijn er en waar kun je ze aanvragen? Hieronder een korte uiteenzetting van de mogelijkheden.

  • SLIM-regeling: 80% subsidie voor het MKB
  • NL Leert door (NOW2.0)
  • 85% subsidie op begeleiding bij Duurzame Inzetbaarheid
  • 50% subsidie op opleidingen
  • 85% subsidie op Toekomstgericht scholen

SLIM-regeling: 80% subsidie voor het MKB

dienstencentrum-logo

SLIM staat voor: Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen In het MKB. De overheid wil leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Oftewel: als bedrijf is er aandacht voor ontwikkeling van het bedrijf en van haar medewerkers. In de maand september 2020 is voorlopig de laatste mogelijkheid om onder deze regeling subsidie aan te vragen. De maximale subsidie voor individuele mkb-ondernemers met minder dan 50 werkzame personen bedraagt € 24.999. De looptijd van een begeleidingstraject is maximaal 1 jaar. Welke activiteiten komen in aanmerking?

  • Doorlichting van de onderneming: Voor de strategie van je bedrijf is het zinvol om inzicht te krijgen wat diverse veranderingen kunnen betekenen voor je organisatie en je mensen. De subsidie dekt kosten voor het inhuren van een externe adviseur, bijvoorbeeld van het Dienstencentrum, die aan de slag gaat met bijv. een toekomstgericht ontwikkel- en opleidingsplan, wat direct toepasbaar is.
  • Begeleiding / ondersteuning bij ontwikkeling of invoering van een methode om werknemers te stimuleren hun competenties (kennis, vaardigheden en beroepshouding) verder te ontwikkelen tijdens het werk. Opleidingen zelf vallen niet onder vergoeding door deze regeling, maar wel het opzetten van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken bijvoorbeeld of het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken.

NL Leert door (NOW2.0)

Als onderdeel van het tweede steunpakket waarvoor het aanvraagloket op 6 juli is geopend, geldt een inspanningsverplichting tot om- en bijscholing van werknemers. Zij kunnen een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de ‘NL leert door’-regeling. De exacte uitrol van de regeling wordt half juli gepubliceerd. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus worden ingediend. Voor onze sector komt er een informatieportaal dat nu nog in ontwikkeling is. Doel van dit initiatief is simpel: het zoveel mogelijk behouden van de werkgelegenheid. Stivako en GOC slaan hiertoe de handen ineen om een goed aanbod te kunnen doen voor de medewerkers in onze sector.

85% subsidie op begeleiding bij Duurzame Inzetbaarheid

Als ondernemer weet je als geen ander, zeker in deze economische crisis, dat het van groot belang is om je mensen gemotiveerd aan het werk te houden. Juist in onze bedrijfstak is dit extra belangrijk, omdat we te maken hebben met een hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers, die relatief laag zijn opgeleid en het betreft vaak werk dat fysiek, maar ook mentaal belastend kan zijn. Een begeleidingstraject gericht op duurzame inzetbaarheid kan je bedrijf helpen om een verbeterslag te maken naar de toekomst toe en verlaagt ook het ziekteverzuim. De kosten van een dergelijk traject bedragen maximaal € 10.000,- waarbij de subsidie kan oplopen tot 85%! Reken maar uit… Kijk voor de voorwaarden op Create your future of neem contact op met het Dienstencentrum om de mogelijkheden te bespreken. 

50% subsidie op Stivako-opleidingen

Voor het volgen van diverse opleidingen van Stivako geeft het A&O fonds Grafimedia tijdelijk tot 50% subsidie op de opleidingskosten aan die bedrijven die ook bijdragen aan het fonds (50% in plaats van 40%). Veelal hangt dit samen met het lidmaatschap KVGO of ZSO. Het gaat hier hoofdzakelijk om scholing die gericht is op het verbeteren van het functioneren en ontwikkelen van nieuwe competenties. De informatie is te vinden op de website van Stivako en van het A&O-fonds Grafimedia

85% subsidie op Toekomstgericht scholen

In deze periode waarin veel bedrijven kampen met vraagstukken rond personeel en hun toekomst in het bedrijf, kan het van groot belang zijn om te kijken wat jouw medewerkers – nu en in de nabije toekomst – nodig hebben aan competenties. Welke ontwikkelingen komen er op onze bedrijfstak af en wat betekent dat voor de medewerkers? Hoe kunnen we ze succesvol laten zijn in het bedrijf en ze op die manier laten bijdragen aan het succes van de onderneming naar de toekomst toe? Voor een aantal functies in de sector kan het interessant zijn om medewerkers toekomstgericht te laten (om)scholen. De Stivako-opleidingen Communiceren en Leidinggeven, Verkoop opleiding binnendienst of buitendienst, en de opleiding Projectmanager creatieve industrie komen in aanmerking voor 85% subsidie, mits je voldoet aan de voorwaarden. Kijk ook hiervoor op de website van het A&O-fonds Grafimedia

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK