Monitoring kinderreclame

Voor de zesde keer op rij publiceert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. De Stichting Reclame Code onderzocht in opdracht van de FNLI, in hoeverre bedrijven zich houden aan de regels van artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV)*. De naleving in algemene zin is goed te noemen, er zijn duidelijk minder bedrijven geïdentificeerd die in overtreding zijn van deze regels, in vergelijking met 2016.

Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code in de periode juni-juli 2017. De gevonden uitingen die niet in lijn lijken met artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, zijn afkomstig van in totaal 11 bedrijven. In 2016 waren dat er 23.

Enkele bevindingen.

  • Bedrijfs- en merkenwebsites:  In totaal zijn 103 websites onderzocht, waarvan 89 (=86%) conform het bepaalde in artikel 8 van de RvV zijn. Er zijn in totaal 3 websites (=3%) die reclame bevatten (of daarnaar verwijzen) die gericht lijkt op kinderen en waarop geen uitzonderingsbepaling van toepassing is. Tevens waren er enkele grensgevallen (11%).
  • Kinderwebsites:  Daarnaast zijn 23 websites van derden, die zich specifiek richten op kinderen t/m 12 jaar, onderzocht, zoals: spelletjeswebsites en websites van kindermedia. Op 3 van de 23 websites is reclame waargenomen, die mogelijk strijdig is met artikel 8 van de RvV.
  • Social media:  In aanvulling op de bedrijfs- en merkenwebsites zijn ook social media-kanalen van bedrijven in eigen beheer onderzocht. Hier zijn 2 gevallen van overtreding gevonden.
  • Vlogs:  Naast het onderzoek naar eigen social media-kanalen is dit jaar opnieuw een steekproef gehouden onder een aantal populaire vlogs; dit keer bij 19 content creators. Hier zijn weliswaar enkele advertenties en 1 video gevonden die als reclame voor voedingsmiddelen kunnen worden beschouwd, maar daarvan kon niet worden vastgesteld dat deze op kinderen tot 13 jaar zijn gericht.
  • Apps:  Dit jaar zijn 23 apps, die bij kinderen populair zijn (met onder andere spelletjes), gemonitord. Hier zijn geen overtredingen gevonden.

 

Overheid neemt monitoring-rol over
Het is dit jaar voor het laatst dat de FNLI de monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen met betrekking tot reclame, gericht op kinderen, laat uitvoeren door de onafhankelijke afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code. In februari van dit jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van CDA-kamerlid Bruins Slot, waarin de regering wordt opgedragen deze monitoring zelf uit te (laten) voeren (voor de motie klik hier). In de praktijk betekent dit, dat het ministerie van VWS een derde partij opdracht zal geven om de naleving te monitoren en hierover aan de Kamer zal rapporteren.

In de Reclamecode voor Voedingsmiddelen zijn kortweg de volgende regels met betrekking tot reclame, gericht op kinderen, opgenomen.

  • Alle reclame voor voedingsmiddelen, gericht op kinderen onder de 7 jaar, is verboden.
  • Het is verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria. Het gaat dan om: maxima aan calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten.
  • Álle aanprijzingen zijn reclame, dus ook uitingen op social media, vlogs en in games. De regels zijn van toepassing op álle media of mediadragers, dus ook online. Alleen verpakkingen en POS-materiaal zijn uitgezonderd.

Bekijk hier het volledige rapport.

Lees hier de visie van de levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen.

Jolanda van Drie

Bedrijfsjournalist, freelance redacteur voor Blokboek en Printmedianieuws en communicatie- en marketingmanager bij IT bedrijf Prindustry (Haarlem).

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK