Reclame Code Commissie over online reviews

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar onderzoeksresultaten gepubliceerd naar het gebruik van online reviews. De Stichting Reclame Code onderschrijft het belang van transparantie en betrouwbaarheid van online reviews die door adverteerders als reclame worden gebruikt.

Online reviews kunnen een belangrijke rol spelen bij het aankoopbesluit van een consument. De Stichting Reclame Code vindt het dan ook van belang dat als deze reviews worden gebruikt als (onderdeel van) reclame, de regels uit de Nederlandse Reclame Code worden nageleefd. Ook bij online reviews geldt dat deze geloofwaardig, betrouwbaar en transparant moeten zijn.

Of nu een selectie wordt gemaakt van positieve reviews of een review tegen betaling of ander voordeel is geplaatst, voorop staat dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd en de consument hierdoor niet misleid mag worden. De huidige Nederlandse Reclame Code biedt hiervoor al een helder toetsingskader. Voor reviews die via social media worden geplaatst is zelfs een bijzondere reclamecode.

Tot nu toe zijn er niet veel klachten ontvangen over het gebruik van online reviews in reclame of als zelfstandige reclame-uiting. Dat neemt niet weg dat het consumenten, bedrijven en organisaties, die menen dat een online review in strijd met de regels uit de Nederlandse Reclame Code is, vrij staat om bij de Reclame Code Commissie een klacht in te dienen. De Commissie kan dan vaststellen of de online review reclame is, en of deze voldoet aan de regels.

Jolanda van Drie

Bedrijfsjournalist, freelance redacteur voor Blokboek en Printmedianieuws en communicatie- en marketingmanager bij IT bedrijf Prindustry (Haarlem).

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK