Het Media Loket blikt vooruit richting 2030

Peter Wiegman van Het Media Loket publiceerde ruim 90 pagina’s met analyses, achtergronden en een visie over de mediaconsumptie richting 2030 op basis van tien expertinterviews!

Media Consumptie 2030

Het eerste rapport dat Het Media Loket zo’n 25 jaar geleden opleverde droeg de veelzeggende titel: ‘Net wel of net niet?’ Het werd in het voorjaar van 1998 gepresenteerd aan de Holland Media Groep (HMG) en beschreef de kansen en bedreigingen van internet voor een TV-broadcaster.

Destijds werd internet wereldwijd door 100 miljoen mensen gebruikt. In Nederland telden we 850.000 tot
1,2 miljoen ‘abonnees’. Planet Internet was de grootste speler met een marktaandeel van 18%. Eén van de hoofdstukken in het rapport heette: ‘Afnemende groei internet’. Het leek even alsof de online lol er na een korte tijd alweer vanaf was.

Online

Nu bijna 25 jaar later weten we beter. Online is niet meer weg te denken in de huidige samenleving en mediawereld. Het heeft grote impact op alledaagse processen en de manier waarop wij met elkaar en met instanties omgaan. De recente maatregelen rond corona hebben sommige van die processen nog eens versneld, zoals het online vergaderen of thuiswinkelen, voor zover deze laatste nog een versnelling nodig had.

Processen

Naast alledaagse processen heeft online invloed op de productie, distributie en vooral consumptie van media. De mediaconsument anno 2021 laat zich lastig vergelijken met die van 25 jaar geleden. Het volume en de samenstelling van die consumptie is gewijzigd zoals ook (het aantal) devices waarop media tot ons komen.

Maar hoe ziet de mediaconsumptie er in 2030 uit en is media dan nog steeds een relevant kanaal voor adverteerders? Het antwoord op die vragen is lastig gezien het enorme tempo waarin de digitalisering huishoudt in de mediawereld. Toch schetst dit rapport een beeld van de mediaconsumptie over pakweg tien jaar aan de hand van tien expert-interviews.

De lezer zal verbaasd zijn over de visies en ontwikkelingen die zijn ontstaan op basis van tien vragen aan experts uit tien verschillende disciplines. Voorafgaand aan de bespiegelingen richting 2030 zal de periode
2000-2020 worden geanalyseerd om de huidige situatie te kunnen begrijpen, en een fundament te leggen onder de bespiegelingen rond de mediaconsumptie in 2030.

Platform media2030.nl

Media 2030 is geen incidentele rapportage. Vanaf nu zal op het platform media2030.nl periodiek een update worden gegeven van de ontwikkelingen van de mediaconsumptie, en zal het beeld dat geschetst is blijvend worden getoetst aan realiteit en haalbaarheid.

Volgende week een inhoudelijke analyse omtrent ‘print’ bij printmedianieuws.

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK