Energiemaatregelen voor grafische industrie per 1 januari 2018 van kracht

De lijst met erkende energiemaatregelen voor drukkerijen, papier en karton, treedt op 1 januari 2018 in werking. De lijst is te vinden in de Staatscourant van 14 december 2017, waarbij overigens in de toelichting ten onrechte 1 januari 2017 genoemd staat. Deze lijst zal in de toekomst regelmatig worden geactualiseerd en is van toepassing op niet-vergunningsplichtige bedrijven.

Specialist Maarten Reuderink van het KVGO: “Dit zijn de zogeheten A- of B-bedrijven. Let op: vergunningsplichtige bedrijven vallen er, evenals de MJA-bedrijven, niet onder!” Bedrijven kunnen aan de hand van de lijst zien, welke energiebesparende maatregelen voor hun bedrijf lonend zijn.

De toezichthouders mogen geen andere maatregelen opleggen, en hierdoor worden discussies met de toezichthouder voorkomen over terugverdientijden.

Bij het opleggen dient rekening gehouden te worden met de bedrijfseconomische situatie van het bedrijf. Het is ook niet de bedoeling om alle maatregelen, die voor dat bedrijf mogelijk geschikt zijn, in één keer op te leggen. Wel kan er discussie ontstaan over de bedrijfseconomische situatie van het bedrijf. Indien een inspecteur het vraagt, moeten bedrijven aangeven waarom ze bepaalde maatregelen niet hebben genomen.

Bedrijven mogen andere maatregelen nemen, maar ze moeten dan wel aantonen dat ze net zo effectief zijn. “KVGO-leden hoeven dus niet alle maatregelen, die voor hun bedrijf van toepassing zijn, binnen vijf jaar uit te voeren, indien dit bedrijfseconomisch niet mogelijk is”, zegt Reuderink.

“Het is van belang dat ondernemers kunnen laten zien wat ze hebben uitgevoerd en wat ze de komende jaren gaan doen. Veel van de algemene maatregelen kennen een ‘natuurlijk moment’, dat wil zeggen dat zij pas hoeven te worden uitgevoerd tijdens bijvoorbeeld groot onderhoud.”

Voor de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) is er al een lijst met energiebesparende maatregelen opgesteld, die de bedrijven op grond van de MBO moesten uitvoeren. In de praktijk werd op de naleving daarvan niet gecontroleerd.

Nu moeten bedrijven al op grond van het Activiteitenbesluit energiebesparende maatregelen nemen, met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de praktijk doen bedrijven dit vaak niet of slechts gedeeltelijk. De overheid is begonnen met het daadwerkelijk controleren van de bedrijven, maar gaat dat de komende jaren nog actiever doen, mede om de klimaatdoelstellingen te halen.

Werkingssfeer.
[1] De besparingsverplichting geldt voor ‘drijvers van een inrichting’. In de praktijk is het zo, dat iedere bedrijfsmatige activiteit meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt. Deze samenvatting spreekt verder van bedrijven en ondernemers, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor scholen en ziekenhuizen.

[2] De verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen, geldt niet voor:

kleine energieverbruikers: met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van < 50.000 kWh en jaarlijks verbruik aardgasequivalenten van < 25.000 kubieke meter.
Type C-inrichtingen: onder andere IPPC-bedrijven met energie-intensieve installaties.
[3] MJA-bedrijven worden geacht aan de verplichting te hebben voldaan: indien zij beschikken over een goedgekeurd en in uitvoering genomen Energie Efficiëntie Plan (EEP). Een MJA-bedrijf wordt getoetst op zijn eigen EEP.

Meer informatie? Ga naar de website van Infomil met de Handreiking erkende maatregelen.

Reuderink: “Een handig hulpmiddel is: het Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM). Hiermee selecteren ondernemers in zes stappen de relevante erkende maatregelen energiebesparing voor hun bedrijf. Het filter geeft snel inzicht in hoeverre het bedrijf voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.”
Voor de grafische sector is er een Energie Prestatiekeur (EPK), ontwikkeld. Dit is een afzonderlijke module die gemaakt is door het Dienstencentrum en geïntegreerd is in de Arbo-RI&E.

Voor het gebruik van de EPK dient u afzonderlijk te betalen. Voor meer informatie: zie de website van het Dienstencentrum of neem contact op met het Dienstencentrum: 020 – 543 56 88.

Voor nadere informatie over de erkende maatregelenlijst: bel Maarten Reuderink: 020 – 54 35 678 of per email: m.reuderink@kvgo.nl.

Marco den Engelsman

Journalist, fotograaf en communicatiespecialist. Gelooft in de kracht van een mix van media. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar is altijd krachtiger in combinatie met mooie woorden. En een mix van media versterkt elke boodschap. Met PRStory komen alle media samen. Een krachtig PR-verhaal met tekst, beeld, fotografie en video dat leidt tot onmiddellijke actie. Bezoek PRstory.nl voor voorbeelden.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK