CBS start initiatief voor big data-onderzoek

bdCBS initieert een samenwerking van unieke omvang op het gebied van big data met de lancering van het Center for Big Data Statistics (CBDS). Binnen het CBDS gaan nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samenwerken op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van officiële statistieken. Het CBDS is eind september officieel van start gegaan.

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van CBS: “Big data heeft het potentieel de statistiekvoorziening sneller, beter en gedetailleerder te maken, met minder kosten en minder administratieve lasten. Veel organisaties investeren momenteel in big data-technologie. Het is nog niet zo eenvoudig om op basis van big data statistieken van hoge kwaliteit te produceren. Het waarborgen van zowel kwaliteit als continuïteit is aanzienlijk complexer.”
CBS speelt al decennia lang de rol van dataknooppunt voor beleid en wetenschap en ziet in big data-technologie kansen om de statistiek en het statistisch proces te vernieuwen. Minister-president Mark Rutte: “Big data staat voor mij gelijk aan grote kansen. CBS is in Nederland de aangewezen partij om hier een voortrekkersrol in te spelen. Ook internationaal.”

Efficiencyverbeteringen
Het CBDS wil de statistiekvoorziening actueler maken, nieuwe statistieken produceren en bij bestaande statistieken meer verdieping naar bijvoorbeeld regio of sector aanbrengen. Tjin-A-Tsoi: “Op die manier komen we tot een betere beleidsondersteuning, terwijl het geautomatiseerd integreren van databronnen en –stromen bovendien tot forse efficiencyverbeteringen kan leiden.”

bg4Internationaal partnernetwerk
Het CBDS gaat van start met een internationaal netwerk van partners. Deze organisaties hebben aangegeven met CBS een samenwerking aan willen te gaan om big data-technologie verder te ontwikkelen en zo snellere, betere en meer gedetailleerdere statistieken te ontwikkelen. Dat zijn bijvoorbeeld TNO, Wereldbank, Ministerie van Economische Zaken, KoStat, IBM, KPN, Deloitte, UvA of Capgemini.

Privacy
Bij het verwerken van big data tot statistieken stelt CBS privacy voorop.  CBS waarborgt dit met onder andere het Privacy Audit Proof Certificaat dat CBS onlangs na een audit door Price Waterhouse Coopers (PwC) ontving. PwC voerde de audit uit op basis van de normen van de Autoriteit Persoonsgegevens en stelde vast dat CBS aan alle normen voldoet.

Urban Data Center
CBS heeft op 22 september met de opening van het eerste CBS Urban Data Center in Eindhoven een ander initiatief gelanceerd met betrekking tot statistiekproductie in samenwerking met gemeenten in Nederland. De Urban Data Centers zullen gebruik gaan maken van de innovaties die voortkomen uit het Center for Big Data Statistics.


defBig data
Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten zelf steeds meer data opslaan in de vorm van bestanden, foto’s en films, maar ook doordat er steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen en er steeds meer sensordata beschikbaar zijn. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging. Ook het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevatten immers een schat aan informatie voor marketingdoeleinden (bron: Wikipedia).

Jolanda van Drie

Bedrijfsjournalist, freelance redacteur voor Blokboek en Printmedianieuws en communicatie- en marketingmanager bij IT bedrijf Prindustry (Haarlem).

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK