CBS becijfert lagere omzet binnen printmedia branche

De omzet in de grafische industrie was in april van dit jaar ruim 40% lager dan in april 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Corona Cijfers Cbs

Jos Teunen, onderzoeker in dienst van het GOC, heeft voor de branche de CBS-cijfers over de eerste vier maanden van 2020 in kaart gebracht.

De CBS-cijfers stroken met de resultaten van de KVGO-enquêtes van eind maart en eind april over de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijven. 

Buitenlandse markt

Uit de gegevens blijkt dat de omzet van de grafische industrie voor de buitenlandse markt, al in februari is verminderd. Het coronavirus had toen nog nauwelijks invloed op het openbare leven in Nederland. Was in januari nog sprake van een stijging van de omzet voor de export met 4,2% ten opzichte van januari 2019, in februari was er een daling naar een omzetverlies van 9,5% in vergelijking met vorig jaar. De omzetdaling nam in maart toe naar -28,2% ten opzichte van vorig jaar. In april was het verlies aan omzet voor de buitenlandse markt echt fors: een daling van bijna 60%.

Binnenlandse markt

De omzet voor de binnenlandse markt liet al begin dit jaar een daling zien ten opzichte van vorig jaar (-9,9%). In februari 2020 was het verlies nagenoeg net zo groot als in januari (-9,8%). Dat omzetverlies kan dus niet aan het coronavirus worden toegeschreven. Vanaf maart neemt het omzetverlies toe (-11,8%) en in april 2020 is er zelfs 33,4% minder omzet dan in dezelfde maand in 2019.

Bron: KVGO en GOC (Jos Teunen), beeld CBS

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK