Andere communicatiemiddelen voor lagere leesvaardigheid

Lagere leesvaardigheid komt vooral voor bij mensen met financiële problemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Syncasso Gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven. De helft van de mensen die kampen met financiële problemen heeft waarschijnlijk ook moeite met lezen. Voor hen is het belangrijk dat schuldhulpverleners en deurwaarders daar rekening mee houden. Geke Van Velzen, directeur-bestuur van Stichting Lezen & Schrijven: “Het gaat om laaggeletterdheid herkennen, communicatie vereenvoudigen en ruimte maken voor persoonlijk contact. Op die manier breken we twee taboes. Die van schulden en van laaggeletterdheid.”

Maar liefst 50,3% van de deelnemers aan het onderzoek – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders – kreeg de ‘indicatie laaggeletterdheid’. Dit tegenover 18% van de gehele populatie Nederlanders die laaggeletterd is. Dat betekent dat deze mensen niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, omdat zij onder het door de overheid gestelde taalniveau scoren. 

Communicatie verbeteren
Nu de eerste fase van het project is afgerond, gaan de initiatiefnemers aan de slag om oplossingen te bedenken om effectief te communiceren met laaggeletterden met financiële problemen. Carry de Niet, directeur Kredietbank Nederland: “Het onderzoek bevestigt het vermoeden van onze medewerkers, dat het percentage laaggeletterden onder mensen met financiële problemen hoger ligt dan gemiddeld. Dit heeft grote gevolgen voor de laaggeletterden zelf en voor de maatschappij als geheel. Op basis van de uitkomsten zullen Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders, in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen, met als doel dat deze groep mensen geen belangrijke informatie hoeft te missen die kan helpen bij het oplossen of tegengaan van de financiële problemen waarin ze verkeren.”

De volgende stap in het project is: het verzamelen van suggesties om de problemen waar men tegenaan loopt te verhelpen. Op basis hiervan worden, samen met Stichting Lezen & Schrijven, nieuwe communicatiemiddelen en richtlijnen voor communicatie uitgewerkt. De effectiviteit van deze nieuwe communicatiemiddelen wordt in de tweede helft van 2018 getest bij de doelgroep. De bevindingen, en daaropvolgende aanbevelingen voor andere organisaties, zullen in de eerste helft van 2019 breed gedeeld worden met ketenpartners en andere belangstellenden.

Jolanda van Drie

Bedrijfsjournalist, freelance redacteur voor Blokboek en Printmedianieuws en communicatie- en marketingmanager bij IT bedrijf Prindustry (Haarlem).

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK