Medewerking gevraagd voor vragenlijst ‘Papier & Karton’

Papier Industrie

Bas, Gwen, Jaron en Robin Рvierdejaars communicatiestudenten aan de Hogeschool Utrecht Рvoeren momenteel in opdracht van Informatiecentrum Papier & Karton een onderzoek uit naar de behoefte aan kennisdeling binnen de papier- en kartonketen (op het vlak van verduurzaming en innovatie).

Lees meer