CMBO actiever met ledenwerving

Elke vereniging kent het verschijnsel van afnemende belangstelling voor het lidmaatschap. Vrijwel alle grafische verenigingen hebben er last van. Ook CMBO, van oudsher de brancheorganisatie voor prepress bedrijven, nu veel meer een kennisverenging voor mediaprocenten, neemt maatregelen om het tij te keren.

Lees meer