Lean tijdens de Corona-periode

Hoewel de richtlijnen van de RIVM iets versoepelen, zijn we nog steeds beperkt dan wel gebonden aan de maatregelen van de overheid. Niet alleen ondernemers zetten op dit moment alle zeilen bij om het bedrijf draaiende te houden, ook is dit het moment voor werknemers om hun steentje bij te dragen.

Lees meer