Bedrijven met 50 werknemers of meer moeten ‘klokkenluidersregeling’ op orde hebben

Dat is een meldregeling voor vermoedens van misstanden en vermoedens van inbreuken op het EU-recht. Bij het getal 50 gaat het om het totaal van werknemers in loondienst, vrijwilligers, stagiairs en uitzendkrachten. (partnerbijdrage)

dienstencentrum-logo

Ook voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers is de meldregeling aan te raden. Met een goede meldprocedure is de kans groot dat de melding binnen het bedrijf blijft en daar kan worden opgelost, in plaats van dat een werknemer hiermee naar buiten treedt, met alle gevolgen van dien. Zo wordt eventuele (imago)schade zo veel mogelijk beperkt. De afwikkeling van eventuele conflicten wordt versneld en je voorkomt onrust op de werkvloer.

Heeft u al een meldregeling? Verwijs er dan naar in uw huishoudelijk reglement en voeg eventueel de meldregeling als bijlage toe. Met de komst van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (2023) als opvolger van de Wet Huis voor Klokkenluiders, zult u de interne meldprocedure moeten aanpassen aan de eisen van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit betreft met name de vermoedens van inbreuken op het EU-recht.

In het Dienstencentrum blauwdrukmateriaal Huishoudelijk Reglement is een basistekst opgenomen om de meldregeling uit te leggen aan uw medewerkers en is de regeling zelf als bijlage opgenomen. Deze kunt u eenvoudig bedrijfseigen maken. De term ‘klokkenluidersregeling’ wordt hierin niet genoemd. Deze heeft een negatieve klank en wekt weinig vertrouwen. Vandaar de benaming ‘meldregeling’ in dit document.

Tot slot; Uw ondernemingsraad heeft instemmingsrecht rondom de invoering of wijziging van de interne meldregeling. Hou daar rekening mee en betrek de OR in dit proces.

Bron: Dienstencentrum, voor meer informatie: Eva Bouman, tel. 020 – 543 56 88

De Redactie

Blokboek.com brengt dagelijks nieuws en achtergronden over de communicatie-industrie. Hoewel de makers hun roots hebben in de grafische industrie richt Blokboek.com zich uitdrukkelijk op alle mogelijke vormen van moderne communicatie. Blokboek.com geldt dan ook als informatie- en inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de productie en de creatieve toepassingen van communicatie-uitingen. De mensen achter Blokboek.com zijn journalisten met hart voor het communicatievak.

Logo Pmb C3 2

Kandidaten gezocht

Op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

De trainingen voor 2022 staan gereed. Kijk voor het volledige online aanbod van bestaande- en nieuwe trainingen op de website.

Elke week het nieuws van de printindustrie in de mailbox
Inschrijven:

* verplicht invulveld

BLOKBOEK.COM EN PRINTMEDIANIEUWS: HET OPTIMALE DOELGROEP BEREIK