API eenvoudig uitgelegd door GrafiStore

Grafistore Logo

API staat voor Application Programming Interface en wordt vaak terloops genoemd als een ‘koppelingetje’ tussen programma’s die met elkaar moeten samenwerken. Dat is voor de dagelijkse ‘gewone gebruiker’ van gereedschappen als Enfocus Switch nog altijd makkelujk ’tussendoor’ te doen. Er komtr wel wat bij kijken. Onze partner GrafiStore legt uit hoe het werkt.

Lees meer